تلفن تماس : 09128659600
نوین تهویه  – 09128659600

نوین تهویه – 09128659600

تولیدوتعمیرات برجهای خنک کننده مداربازومداربسته فایبرگلاس وپکینگ وقطره گیروقطعات برج خنک کننده

پیشگیری از پوسیدگی قطعات فلزی برج خنک کننده

تاریخ انتشار : 2019/07/30

در برج خنک کننده از نمک برای جلوگیری از خوردگی استفاده می شود که یکی از موثرترین وسلیه های دفاعی علیه پوسیدگی آهن و خوردگی بود ، اما با توجه به قانون حفاظت محیط زیست ، کاربرد نمک کرم غیر مجاز شناخته شد .

 

فلز یا آهن گالوانیزه پوشش بسیار نازکی از فلز روی دارد. که روی پوشش موقت در جوی خورنده است. اطراف برج خنک کننده از این نوع فضا می باشد و داخل آن از زنگ زدن و اکسید شدن فلز کربن دار با پوشش روی جلوگیری خواهد شد.  بعد از حذف شدن پوشش رویی روی فلزات ، نمک از اکسیدشدن جلوگیری میکرد، اما با حذف استفاده از نمک به لحاظ حفظ سلامت اطراف، فلزان در برج خنک کننده بدون پوشش روی، به سمت زنگ زدن یا خوردگی می رفتند.

موفق ترین اقدام در پیشگیری از توسعه تخریب پوسیدگی آهن در اعضای برج خنک کننده، جایگزین سریع تمام قطعه های آهنی، چدنی و یا گالوانیزه خواهد بود. در گزارش موردی امده است که در برج خنک کننده نیروگاهی بزرگ پوسیدگی آهن شناسایی شد اما در اقدامات لازم برای پیشگیری تعلل شد .

 

آغاز اتفاق در سال قبل از بازدید بود که ph آب برج به مدت زمان ۲۴ ساعت در فاصله ۳-۴ واقع شده بود و در نهایت لعاب روی در قطعات فلز گالوانیزه در اکثر نقاط خراش برداشت و ریخت و بدنبال آن اکسید شدن مواد آهنی در حالت سه و دو ظرفیتی و متعاقب آن پوسیدگی آهن شروع شد و دو سال و نیم بعد هزینه های سنگین تعمیرات به صاحب برج تحمیل شد چون اسکلت برج خنک کننده در اتصالات خود از پوسیدگی آهن صدمه موثر دیده بود

بهترین راه حل های پیشگیری از صدمه به برج های خنک کننده استفاده از کارشناسان مجرب نوین تهویه و اقدام به موقع می باشد و برای مشاوره و کارشناسی با شرکت نوین تهویه مشاوره شود.
منابع زیادی در خصوص تئوری خوردگی تهیه شدند و می توان به آنها مراجعه نمود و در اینجا بحث کوتاهی در مورد خوردگی در برج های خنک کننده ذکر می شود.
۱-خوردگی یکنواخت برج خنک کننده : نازک شدن و کاهش وزن عضو فلزی که معمولاً به عنوان یک عمل شیمیایی توصیف می شود.
۲-خوردگی حفره ای: طبیعت الکترو شیمیایی که سبب سوراخ شدن سطوح فلز می گردد و این نوع خوردگی اوراق فلزی را مشبک می سازد و نهایاتاً موجب شکست شان خواهد شد.
۳-خوردگی تنشی: نوعی از خوردگی است که به علت تنش باقی مانده یا اعمال شده به وجود می آید یا شتاب پیدا می کند ، تجربه نشان داده که مقدار کم آمونیاک در آلیاژ های مس ، خوردگی تنشی ایجاد می کند .
۴-خوردگی – خستگی : این نوع خوردگی به علت اعمال تنش های متغیر در فضای خورنده در عضو(قطعه) به وجود می آید و تنیجه آن کوتاهی عمر مفید عضو(قطعه) می باشد.

همکاران ما

آلوارس
یماک
لوتوس
آریا نوین جوش
سرو
ماسو
کلت
سلام  پاوه