تلفن تماس : 09128659600
نوین تهویه  – 09128659600

نوین تهویه – 09128659600

تولیدوتعمیرات برجهای خنک کننده مداربازومداربسته فایبرگلاس وپکینگ وقطره گیروقطعات برج خنک کننده

برج خنک کننده با جریان طبیعی

تاریخ انتشار : 2019/07/24

استفاده از برج خنک کننده با جریان طبیعی در اروپا شروع شد و در سنوات اخیر مهندسان آمریکایی به آن روی آوردند. احداث این نوع برج در ابتدا با چوب بود و بعدا با چوب و فلز به ساخت آن مبادرت گردید. در نوع جدید ، این برج با بتون مسلح درست می شود. شکل فیزیکی این نوع برج نیز تغییراتی را پشت سر گذاشته است.

نخست به صورت استوانه احداث می گردید و بعدا به صورت دو مخروط قطع خورده روی هم بنا می شد. شکل جدید آن هیپربولیک است که به برج استحکام خوبی می دهد و با جریان طبیعی هوا در عبور از پوسته برج سازگاری بهتری دارد. طرح نوع این برج مصالح بری کمتری دارد چون به حجم کمتری نیاز دارد.

برقراری جریان هوا در این نوع برج به پنکه یا دونده نیاز ندارد چون جریان هوا در برج خنک کننده با جریان طبیعی توسط اختلاف دانسیته بین هوای بیرون و درون برج ، به وجود می آید. ( هوای درون برج توسط آب ورودی گرم می شود و با هوای بیرون اختلاف دانسیته پیدا می کند ).

برج خنک کننده با جریان طبیعی

لذا برج خنک کننده یک دودکش بزرگی است که در پایین هوای سرد را به درون خود می کشد و در بالا هوای گرم را تخلیه می نماید.

در برج خنک کننده با جریان طبیعی هم دو روش برای خنک کردن آب وجود دارد ، که با جریان عرضی و یا با جریان متقابل. جریان متقابل وسیله موثری برای انتقال حرارت است اما در جریان عرضی یکنواختی جریان هوا و توزیع آب بهتر تامین می گردد و این خصوصیت جبران کننده ضعف برج با جریان عرضی خواهد بود.

در حالت جریان عرضی ، هوا عمود بر ریزش آب است و افت فشار در آن کمتر است. جریان متقابل به پرکننده بزرگتری نیاز دارد و ارتفاع رانش هم در آن کوتاه تر می باشد. از جهت حجم زیاد آب ( ۱۰۰۰۰۰ تا GPM 350000 ) ، ارتفاع رانش باید جدی تحلیل و ارزیابی شود.

برای کسب مشاوره در مورد انواع برج خنک کننده نوین تهویه با ما تماس بگیرید.

همکاران ما

آلوارس
یماک
لوتوس
آریا نوین جوش
سرو
ماسو
کلت
سلام  پاوه