تلفن تماس : 09128659600
نوین تهویه  – 09128659600

نوین تهویه – 09128659600

تولیدوتعمیرات برجهای خنک کننده مداربازومداربسته فایبرگلاس وپکینگ وقطره گیروقطعات برج خنک کننده

برج های خنک کننده ترکيبی (هیبریدی)

تاریخ انتشار : 2019/06/02

برج های خنک کننده ترکيبی نوین تهویه به طور کلی از اين گونه برجهای خنک کننده در مناطقي استفاده مي شود كه مشكل تامين آب وجود دارد و همچنين نياز به خنک کردن آب تا دمايی بيش از آنچه که در يک برج خنك كننده خشك صورت مي گيرد، باشد. اين نوع از سيستمهای خنک کننده خشک(غير تبخيری ) می باشند وعملکردآنها بستگی مستقيم به دمای محيط دارد.اساس کار اين گونه از برجها به اين صورت است كه ابتدا آب خنك گرم شده از درون مجموعه لوله ها عبور كرده و وارد قسمت خشک برج می گردد که دراينجا حرارت آب بوسيله يك فن مكنده كه درون فن استک برج قرار دارد، گرفته شده و به بيرون فرستاده می شود که به اين صورت خنک سازی اوليه انجام می گيرد. آب پس از عبور از بخش خشك توسط سيستم توزيع کننده وارد قسمت تر برج می گردد که در اين بخش بوسيله هواي ورودي از لوورها و توسط فرآيند تبخير باز هم خنك تر مي شود.

سپس هواي گرم شده در قسمت خشك به همراه بخار خارج شده از بخش تر توسط ساختار هذلولوی stack برج به بيرون كشيده مي شوند. بنابراين ملاحضه مي شود استفاده از سيستم هاي خنك كننده ترکيبی، معايب و نواقص اساسی سيستمهای تر و خشک را تا حدود زيادی بر طرف می نمايد. يکی از مشکلاتی که برای برجهای خنک کننده تر در آب و هوای سرد و مرطوب ايجاد می شود توليد ابر و مه در آنها می باشد، بنابراين با اضافه کردن يک قسمت خنک کننده خشک به اين سيستم ها مي توان بخار آب ناشي از كندانس را از آنها خارج نمود. همچنين يکی از مشکلاتی که برجهای خنک کننده خشک دچار آن می شوند، کاهش بازدهی آنها در آب و هوای گرم می باشد، لذا با اسپری کردن آب و ايجاد خنک سازی تبخيری دردماهای بالا، می توان بازدهی اينگونه سيستمها را افزايش داد.بنابراين ملاحظه می شود که ترکيب سيستمهای خنک کننده تر و خشک به بقای آب کمک می کند به طوريکه مصرف آب را در حدود ۲۰% در مقايسه با سيستمهای خنک کننده تر کاهش می دهد.

همکاران ما

آلوارس
یماک
لوتوس
آریا نوین جوش
سرو
ماسو
کلت
سلام  پاوه