تلفن تماس : 09128659600
نوین تهویه  – 09128659600

نوین تهویه – 09128659600

تولیدوتعمیرات برجهای خنک کننده مداربازومداربسته فایبرگلاس وپکینگ وقطره گیروقطعات برج خنک کننده

اصول پایه در برج خنک کننده یا کولینگ تاور

تاریخ انتشار : 2019/07/26

برج خنک کننده یا کولینگ تاور در اصل وسایل خنک کردن آب می باشند و وسیله ای می باشد که گرمای تولید شده توسط کندانسور را به محیط آزاد منتقل میکند. آب گرم خروجی از کندانسور به بالای خنک کن پمپ میشود و از آنجا به تشتک برج میریزد. آب گرم شده برای خنک شدن به برج خنک کن بازمیگردد. آب در برج به گردش در می آید و از بالای برج به طرف پایین ریخته میشود. این آب در حین سقوط از درون پوشش های داخلی برج با هوا برخورد کرده و گرمای خود را به هوا می دهد.

برج خنک کننده و کولینگ تاور

اصول پایه

مکانیسم خنک کنندگی تبخیر و تبادل گرمای مخصوص ، اصولی از خنک کنندگی هستند که در برج خنک کننده یا تحقق می یابند.

مخلوط آب و هوا ، گرمای نهان تبخیر را رهاسازی می کند.

از آب گرم مصرف شده به جریان هوای سرد بخار بلند می شود و به این ترتیب انرژی تبخیر آب ۱۰۰۰ Btu به ازای هر کیلوگرم آن می باشد.

برج خنک کننده با جریان طبیعی را بیشتر بشناسید.

این گرماگیری از آب ، دمای آب را پایین خواهد آورد. این فرآیند تاوانی هم در بر دارد و آن هدر رفتن آب است که به صورت بخار از برج وارد هوا می شود. در شرایط عادی مقدار این بخار تقریبا ۲/۱ درصد برای هر ۵/۵ درجه سانتی گراد از دامنه برج می باشد.

گرمای محسوسی که دما را تغییر می دهد نیز در بخشی از این فرایند نقش دارد.

وقتی آب گرم تر از هوا باشد طبیعتا هوا ، آب را خنک تر می کند و در نتیجه دمای هوا افزایش پیدا خواهد کرد چون گرمای محسوس آب به هوا منتقل می شود. آزاد شدن گرمای نهان تبخیر ، تاثیر خنک کنندگی دارد. و این اثر تقریبا ۷۵ درصد کل عمل خنک کردن برج را تشکیل می دهد و ۲۵ درصد دیگر به تبدیل گرمای مخصوص مرتبط است . برج خنک کننده یا کولینگ تاور به دور از قواعد کلی حفاظت نمی باشد.

برای کسب مشاوره در مورد انواع برج خنک کننده نوین تهویه با ما تماس بگیرید.

همکاران ما

آلوارس
یماک
لوتوس
آریا نوین جوش
سرو
ماسو
کلت
سلام  پاوه